Tom handlekurv

Salgs- og leveringsvilkår

Forsiden Salgs- og leveringsvilkår

Klikk her for vilkår bedrift

Vilkår som gjelder for private

Innledning

Kjøp hos Snøhetta Data AS er regulert av disse salgsbetingelsene. Kjøp over internett mellom Snøhetta Data AS og privatperson reguleres av, kjøpsloven, forbrukerkjøpsloven, og markedsføringsloven. Se lovtekstene på www.lovdata.no. Her er de viktigste punktene rundt rettigheter og plikter ved en handel. 

1. Frakt

Vi sender normalt med postens service pakke med mindre annet er avtalt. Du kan hvis du ønsker spesifisere annen transport ved bestilling. Betingelser i den sammenheng kommer da fram.

2. Ekspedering av ordre

Normal frakttid er 2-4 dager avhengig av hvor du bor. Varer som ikke finnes på lager ved bestilling er spesifisert i produktbildet på nettbutikken og vil der gi deg informasjon om når den er ventet inn. Ordren vil i dette tilfellet splittes og porto kostnaden vil følge hver forsendelse.

3. Priser

Alle priser i denne katalogen er i norske kroner og oppgis både med. (inkl. mva) og uten moms. Porto er spesifisert i handlevognfunksjonen og vil variere i forhold til vekt på varen, hvor du bor og hvilken fraktmåte du ønsker.

4. Gebyrer

Ved valg av betalingsmiddel faktura, vil det tillegges et gebyr på 75 NOK inkl. mva. Hvis du betaler med kredittkort, vil ingen gebyr påløpe.

5. Reklamasjoner

Reklamasjoner må skje innen 8 dager fra fakturadato via e-post post@snohettadata.no.

6. Avbestillinger

Ordre blir prosessert veldig raskt. Noen ganger er varen sendt bare minutter etter at vi mottok den, så vennligst vær sikker på at du trenger varene før du bestiller. Avbestillinger må skje via e-post post@snohettadata.no 

7. Skade på varen

Hvis du oppdager at pakken er skadet allerede ved avhenting på postkontoret, må du melde fra om dette med en gang. Kontaktpunktet her er: post@snohettadata.no.

Oppdager du en transportskade først når du åpner emballasjen må du snarest ta med deg hele forsendelsen inklusiv emballasjen tilbake til postkontoret og fyll ut et skadeskjema. Postkontoret hjelper deg med utfyllingen av sitt standard skadeskjema.

8. Mangelfull vare

Har vi sendt deg en mangelfull eller feilaktig vare skal den omgående returneres i originalemballasjen med betalt returfrakt og i vesentlig samme stand og mengde. Du taper din rett til å gjøre mangelen gjeldende dersom du ikke gir melding til oss om hva slags mangel det gjelder innen rimelig tid etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Dette meldes til: post@snohettadata.no. Dersom varen er mangelfull, vil du få returnert rimelige fraktutlegg. For øvrig setter kjøpsloven en ytre grense for å påberope seg en mangel.

9. Angrerett

Angrerettloven gir forbruker en ubetinget rett til å gå fra avtalen (angrerett) ved å melde fra til selger innen 14 dager etter at forbrukeren mottok hele varen og opplysninger som kreves med hjemmel i angrerettloven kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte, herunder angrerettskjema. Angreretten utløper senest tre måneder etter at varen er mottatt eller etter 1 år dersom opplysninger om angrerett ikke er gitt. Fristen anses overholdt dersom melding er avsendt innen fristens utløp og på en måte som er forsvarlig etter forholdene. I meldingen skal forbrukeren opplyse hvilken måte varen vil bli returnert på. Ved bruk av angreretten faller partenes plikt til å oppfylle avtalen bort. Dersom noen av partene har oppfylt hele eller deler av avtalen skal det skje en tilbakeføring. Forbruker skal tilbakeføre varen innen rimelig tid. Dette gjelder selv om forbrukeren ikke har fått det han eller hun har krav på å få tilbakelevert fra selgeren. Selger plikter å tilbakebetale det forbrukeren har betalt innen 14 dager fra den dag selger mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til rådighet. Dersom du har bankkonto bes kontonummer opplyst. Eventuelle kostnader ved retur av varen bæres av forbrukeren, med mindre selgeren har misligholdt avtalen eller selgeren i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare fordi den bestilte vare ikke var tilgjengelig. Varer som er sendt gjennom posten eller selvstendig fraktfører skal sendes tilbake på samme måte eller leveres selger i originalemballasjen med betalt returfrakt. Forbruker plikter ikke å motta eller innløse en vare før den returneres selger, men kan isteden betale returkostnadene og be den som leverer varen om å returnere varen til selgeren. Det er imidlertid en forutsetning at kjøper gir melding til selger, innen 14 dager, om at angreretten benyttes.

Unntak og begrensninger i angreretten

Angreretten gjelder ikke dersom varen ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde, og beskadigelsen eller forringelsen skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra kjøpes side. Videre kan angreretten ikke gjøres gjeldende for lyd- eller bildeopptak eller datamaskinprogrammer hvor forseglingen er brutt.

10. Garanti

Vi gir produsentens garantier. Disse er spesifisert under produktinformasjonen. Under garantitiden, som regnes fra opprinnelig innkjøpsdato, gjelder garantien om noen vare tross normal anvendelse/montering skulle gå i stykker. Ved material- eller produksjonsfeil, reparerer eller bytter vi varen.

Garantien gjelder ikke:

 • Feil oppstått ved unormal bruk eller ytre påvirkning.
 • Kostnader for montering/demontering av feilaktig vare.
 • Kostnader for reparasjon ved et annet verksted en det som er avtalt med
 • Reisekostnader.
 • Eventuell følgeskader forårsaket av den feilaktige varen.
 • Rene slitedeler og forbruksvarer som for eksempel mus, musmatter, blekkpatroner, tastatur, m.m.
Utover dette følger vi kjøpslovens regler.

Vi svarer ikke for tap i næringsvirksomhet.

11. Webhandel og din sikkerhet

Vi benytter kryptert kommunikasjon for all overføring av sensitive data. Dette betyr at hele bestillingsprosessen, fra du legger inn e-post adressen din (enten som ny eller eksisterende kunde), foregår slik at dersom noen "avlyttet" linjen ville det ta dem mange år å knekke koden. Krypteringen som brukes er den sterkeste som er anbefalt og tilgjengelig idag (128-bit). Vær oppmerksom på at noen eldre browsers bare kan klare lav kryptering (40-bit). 40-bit er lettere å knekke enn 128-bit, men vi prater fortsatt om år for en hacker, og da koster det mer enn det smaker. For å sjekke om browseren bruker 128 eller 40 bit kryptering kan du flytte muspilen over låsen i statusfeltet nederst i browseren. Når neste side kommer opp, skal du se en lås nede i statusfeltet på browseren din. Dersom en advarsel kommer opp er dette fordi vi bruker samme sertifikat for flere websider - klikk ja/ok for å gå videre. Du kan klikke på denne låsen for å se informasjon om sertifikatet og hvem som har utstedet dette. De påfølgende sidene er ikke tilgjengelige uten at denne låsen synes i statusfeltet på browseren.

Person/kredittkortnummer

Vi lagrer ikke personnummer - bruker det kun for kryptert sjekk mot kredittinformasjonsleverandør under bestilling. Dersom du betaler med bank/kredittkort lagrer vi nummeret, men dette nummeret er kun tilgjengelig over kryptert kommunikasjon selv for administrasjonsformål.

Videresalg/formidling av informasjon

Informasjonen du gir oss når du bestiller er kun for oss. Vi sender aldri personlige data videre til tredjepart uten ditt samtykke.

 

Vilkår som gjelder for bedrift

 

Kjøp hos Snøhetta Data AS er regulert av disse salgsbetingelsene. Kjøp over internett mellom foretak reguleres av kjøpsloven, ehandelsloven, avtaleloven og markedsføringsloven. Se lovtekstene på www.lovdata.no. Her er de viktigste punktene rundt rettigheter og plikter ved en handel. 

 

Kjøper er foretaket som foretar bestilling, og betegnes heretter som kjøper/kjøperen.  

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, betingelsene som kommer frem ved handel via vårt nettsted og eventuelle egne inngåtte avtaler.   

2. Pris

Prisen for varen og tjenester oppgis eksklusiv mva, frakt og andre gebyrer. Total pris inklusive frakt, mva. og eventuelle gebyrer fremkommer under bestilling. Det tas forbehold om feil priser, endring i valuta, leverandørers priser og annet som kan endre prisen ved bestilling.

Dersom det oppstår skrive- eller trykkfeil i annonser eller dokumenter i nettbutikken som er større enn 15% av normal utsalgspris, kan Ramvik AS avvise ordre. Slike feil må korrigeres snarest etter at feilen er oppdaget.  

3. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til Snøhetta Data AS.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet vesentlige skrive- eller tastefeil i tilbudet, i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.  

4. Betalingen

Snøhetta Data AS kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan Snøhetta Data AS reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Faktura sendes ved forsendelse av varen.  

5. Levering og risiko for varen

Alle leveringstider anses som veiledende og antall estimerte forsendelsesdager regnes i normalarbeidsdager. Befrakters tid kan komme i tillegg.

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt varen.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal Snøhetta Data AS levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 60 dager etter bestillingen fra kunden. 

Hvis ikke annet er særskilt skriftlig avtalt, går risikoen for det leverte over på Kjøper når varen blir overlevert til fraktfører fra vår distributør eller eget lager. Dette anses som levering. (Incoterms: EXW - Ex Works.)  

6. Angrerett

Angrerettloven gjelder ikke for kjøp/avtaler mellom virksomheter. Snøhetta Data AS gir ikke angrerett på leveranse av produkter, så fremt annet ikke er skriftlig avtalt.  

7. Forsinkelse og manglende levering

Snøhetta Data AS forsøker alltid å levere varer hurtigst mulig.

Ved uventede forsinkelser, vil Snøhetta Data AS kontakte Kjøper med forklaring på forsinkelse.

Erstatning: Kjøperen kan ikke kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen.  

8. Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Ved salg i næring kan det avtales kortere reklamasjonsregler enn hva som fremgår av kjøpsloven (jf Kjøpsloven §3). Dersom annet ikke er avtalt, selges produktene med 12 måneders reklamasjonsfrist for feil/mangler

Melding om feil og mangler ved produktene skal meddeles Snøhetta Data AS skriftlig. Hvis det på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Snøhetta Data AS, dekkes ikke disse utgiftene.

Alle returer/reklamasjoner må godkjennes av Ramvik AS. Kjøper plikter å sende varen forsvarlig tilbake til Snøhetta Data  AS ved reklamasjon.  

9. Garanti

Garanti gis etter produsentens garantier. Disse er spesifisert under produktinformasjonen. Under garantitiden, som regnes fra opprinnelig innkjøpsdato, gjelder garantien om noen vare tross normal anvendelse/montering skulle gå i stykker. Ved material- eller produksjonsfeil, reparerer eller bytter vi varen.  

Garantien gjelder ikke:

 • Feil oppstått ved unormal bruk eller ytre påvirkning.
 • Kostnader for montering/demontering av feilaktig vare.
 • Kostnader for reparasjon ved et annet verksted en det som er avtalt.
 • Reisekostnader.
 • Eventuell følgeskader forårsaket av den feilaktige varen.
 • Rene slitedeler og forbruksvarer som for eksempel mus, musmatter, blekkpatroner, tastatur, m.m.  

Utover dette følger vi kjøpslovens regler. Vi svarer ikke for tap i næringsvirksomhet.  

10. Personopplysninger

Vennligst les våre retningslinjer for personvern som ligger på www.snohettadata.no.  

11. Force majeure

Dersom det oppstår ekstraordinære situasjoner som ligger utenfor partenes kontroll og som etter vanlige kontraktrettslige regler må regnes som force majeure, fritas Snøhetta Data AS straks for sine kontraktsmessige forpliktelser, inntil forholdene har normalisert seg.

Dersom Snøhetta Data AS rammes av vareknapphet, distribusjons- eller importvansker og lignende omstendigheter som nevnt ovenfor, kan Snøhetta Data AS heve avtalen. Begge parter kan med 14 dagers skriftlig varsel heve avtalen dersom leveranse i henhold til ovenstående blir hindret i mer enn 6-seks-måneder.  

12. Lovvalg og tvisteløsning

Uoverensstemmelser skal Partene søke løst ved forhandlinger.

Oppnås ikke enighet innen [30 dager] fra forhandlingenes start, kan hver av Partene kreve at uoverensstemmelsen avgjøres med endelig og bindende virkning for Partene av en voldgiftsrett

Avtalen er underlagt norsk rett og Partene vedtar Nordmøre tingrett som verneting. Dette gjelder også etter opphør av avtalen.